Što je LED?


Što je LED? Svjetleća dioda (engl. LED – Light Emiting Diode, često LE dioda) posebna je vrsta poluvodičke diode koja emitira svjetlost. Za razliku od od uobičajenih žarulja i cijevi koje svjetlost emitiraju na principu izgaranja plinova ili žarnih niti, LED je elektronički element koji emitira svjetlost. LED se tehnološki dodatno obrađuje da bi tvorio LED čip.

Da bi LED čip bio pogodan za izradu rasvjetnih tijela u komercijalnoj primjeni potrebno ga je dodatno tehnološki obraditi odnosno izvršiti tzv. pakiranje. To je ključan tehnološki postupak o kojem jako ovisi kvaliteta i trajnost LED rasvjete. Na slikama su prikazana dva primjera pakiranja LED čipova koji u pravilu nose oznaku prema dimenzijama u milimetrima.

Budući da je LED čip elektronički element i pored drugih elektroničkih elemenata je sastavni dio LED rasvjete, dobivate jamstvo na LED rasvjetu kao na svaki drugi elektronički uređaj.

Što je LED? LED čipovi SMD2835 i SMD3014

LED čipovi SMD2835 i SMD3014